แผนที่

อยู่ภายในปั๊มน้ำมันปตท. ใกล้ท่าอากาศยานลำปาง

//
//